Xploriz
Kerkewijk 81C
3901 EE Veenendaal

Xplore

Klanten

Klanten zien zich vaak voor verschillende uit­da­gingen staan. Het ontdekken van integrale oplos­singen voor deze uitdagingen is een belang­rijke toege­voegde waarde van Xploriz. Dit kan zich bijvoorbeeld toespitsen op operational excellence, marktpositionering, change­manage­ment, interim­manage­ment of project­manage­ment.

Optimalisatie congresorganisatie
Binnen een grote congres- en beursorganisatie zijn meer dan honderd zalen beschikbaar voor verhuur.
Het kost veel tijd en energie om de reser­verings­aanvragen af te handelen. Daarom heeft Xploriz het voorstel gedaan om reser­verings­aanvragen en het bestellen van voorzieningen in deze zalen beschikbaar te stellen via een website. Dit betekent een forse verandering voor vele afdelingen. In plaats van het heen en weer sturen van mails en formulieren bestelt de klant nu zelf haar zaal­voor­zieningen.
Resultaat: een flinke kostenbesparing, toename van de kansen en minder kans op fouten in het bestelproces.

Investeringen

Het ontdekken van nieuwe markten voor start-ups is een andere activiteit van Xploriz. Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden en kansen voor jonge bedrijven. De kennis en ervaring die Xploriz heeft als ondernemer van vijf verschillende bedrijven wordt daarbij gebruikt om een nieuw initiatief op te starten.

XploreTalenten vinden oplossingen,
genieën ontdekken problemen
(Hans Krailsheimer)