Xploriz
Kerkewijk 81C
3901 EE Veenendaal

Resultaten

Klanten

De afgelopen jaren heeft Xploriz opdrachten uitgevoerd voor profit en nonprofit organisaties:

  • Amsterdam RAI (strategisch advies, projectmanagement en interimmanagement bij een internationale beursorganisatie)
  • Dr. Leo Kannerhuis (strategisch (ICT)-advies, projectmanagement en het ontwikkelen van ehealth-toepassingen bij een zorgorganisatie)
  • De Basis (strategisch advies, projectmanagement en zorgvastgoed management voor een GGZ instelling)
  • 's Heeren Loo (projectmanagement in het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen, medicijndistributie en het opzetten van programmamanagement voor een organisatie voor verstandelijk beperkten)
  • FME (strategisch advies en het opzetten van een nieuw systeem van businessplannen voor de diverse afdelingen van een werkgeversorganisatie in de metaalindustrie)
  • Coöperatieve QULI U.A. (Programmamanagement/Startup van een coöperatie waarin een vijftal zorgorganisaties zitting hebben (Dr. Leo Kannerhuis, Amarantgroep, Dichterbij, Arq en Pluryn)
  • Nedercare (Strategisch advies en projectmanagement voor een ICT softwarebedrijf)
  • Gemeente Amsterdam (Coaching van een beleidsmedewerker)

Investeringen

Daarnaast heeft Xploriz geïnvesteerd in diverse organisaties:

Relatiegeschenken.nlOok een tocht van 1000 mijl begint met een eerste stap
(Lao-Tse)